Support

En användarhandledning som beskriver hur du använder systemet finns här.

Om du ändå har problem med systemet ska du kontakta oss på skolbiblioteksservice. Du når oss på telefon: 090-16 33 33 eller skolbiblioteksservice@umea.se

Skolbiblioteksservice.se är implementerad av CodeMill AB i samarbete med Skolbiblioteksservicen i Umeå Kommun. Källkoden är öppen och finns tillgänglig för nerladdning från sourceforge.net och kan installeras i Drupal