Önskemål / kommentarer

Har du allmänna frågor och kommentarer eller önskemål angående beståndet av lådor är du välkommen att höra av dig till oss!

Vill du komma i kontakt med oss?

Telefon: 090-16 33 33

Skolbiblioteksservice.se är implementerad av CodeMill AB i samarbete med Skolbiblioteksservicen i Umeå Kommun. Källkoden är öppen och finns tillgänglig för nerladdning från sourceforge.net och kan installeras i Drupal